Sociaal Zorgplan Graauw

Actief in Graauw, Paal, Zandberg en de omliggende polders.
Ons team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen.
Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.

Daarnaast ondersteunen we bewoners en andere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen.
Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op via volgende gegevens.

Postadres: Gemeenschapshuis Graauw tav SZG
Straat en huisnummer: Dorpsstraat 46
Postcode en plaats: 4569 AK, Graauw
E-mail: zorgplangraauw@gmail.com

 

De school

Ter Doest is een kleine brede school. Een 50-tal leerlingen genieten hier dagelijks van het onderwijs dat we zoveel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen capaciteiten. Daar proberen wij als school zoveel mogelijk bij aan te sluiten.

Binnen het gebouw is het mogelijk om gebruik te maken van het Kindercentrum Graauw waarin de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang gevestigd zijn.

Wij onderscheiden ons als een kleine school waar veel aandacht is voor de individuele kinderen, prestaties, de sfeer en de betrokkenheid bij het dorp en de dorpsgemeenschap.

 

Ter Doest

Jacintastraat 1

4569 AP Graauw

0114-635675

terdoest@ogperspecto.nl

https://terdoest.ogperspecto.nl/welkom/

 

RKVV Graauw
Opgericht: 7 april 1947
Clubkleuren: Groen-Wit

Bezoekadres:
Sportpark De Boomwai
Zandbergsestraat 4
4569 TD GRAAUW

Correspondentieadres:
Zandbergsestraat 22A
4569 TD GRAAUW

e-mail: secretaris@vvgraauw.nl
tel.nr. 06-51010384

 

Stichting Gemeenschapshuis, Graauw

Onze accommodatie is gevestigd op het adres Dorpsstraat 46, 4569 AK Graauw.

Telefoon 06-23335343. E-mail gemhuis@zeelandnet.nl

Beheerder Nicole Boeijkens, Jacintastraat 18, 4569 AR Graauw, telefoon 06-23335343

 

Tafeltennisvereniging St. Aloysius  

Zin om te tafeltennissen? Om te sporten in een amicale sfeer? Neem dan contact met St. Aloysius op of kom eens kijken op een avond dat er wordt getraind of competitie wordt gespeeld.

We trainen elke woensdagavond van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur in de sportzaal van het Gemeenschapshuis Graauw, Dorpsstraat 46 Graauw. We hebben een mooie sportzaal ter beschikking en een gezellige 'après ping-pong' ruimte.

Op maandagmiddag wordt getafeltennist van 13.00 tot 15.00 voor 50-plussers. Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor alle belangstellenden in de gemeente Hulst, U hoeft hiervoor geen lid te zijn of te worden van St. Aloysius.

St.-Aloysius organiseert verschillende evenementen, waarvan het meest bekende ongetwijfeld de Graauwse Open is, een nieuwjaarstoernooi dat in januari gehouden wordt en waaraan ca. 45 spelers van heinde en verre kunnen deelnemen. Het is een jaarlijks terugkerend succes.

Verder beramen ze indien mogelijk jaarlijks een Tjèrdag waarbij ze iets ondernemen met de hele club. 
Tenslotte sluiten ze het jaar af met de clubkampioenschappen.

Meer informatie; http://staloysius.nl/index.html

 
Jachthaven Paal

Paal is een getijdenhaven nabij Graauw aan de Westerschelde, 6 km ten zuid-oosten van Walsoorden. De haven ligt aan de rand van het prachtige natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’. Een goed beboeide geul leidt u naar de haven. Bij laagwater valt de haven volledig droog, dus niet geschikt voor schepen met vinkiel, maar u kunt altijd enkele uren het clubhuis bezoeken. De haven is onder toezicht van een echte watersportvereniging. Op de website van W.V. Saeftinghe vindt u alle gegevens om de jachthaven veilig te bereiken.

 

Graauw Zingt

Deze Zanggroep uit Graauw oefent eens in de twee weken op donderdagavond in het gemeenschapshuis aan de Dorpsstraat 46 in Graauw vanaf half acht.
We starten met koffie waarna we echt aan het werk gaan om de zangnummers te oefenen.

Het repertoire bestaat uit Nederlandse liedjes en zeemansliedjes waaronder ook bekende liedjes uit onze streek. We zorgen ervoor dat het repertoire regelmatig wordt bekeken en aangevuld met nieuwe liedjes die door de groep worden voorgezongen en besproken om ze eventueel daarna op te nemen in ons liedboek.

Ook hebben wij soms een optreden bij bejaardenclubs b.v. rond de Kerst. Hiervoor wordt door ons extra aandacht gegeven bij het oefenen.

Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe koorleden die het leuk vinden om met ons mee te zingen waardoor ons koor weer wordt versterkt. Als u interesse heeft kunt u dit doorgeven per telefoon of mail aan:
Piet Graaff mail: pietengeke@zeelandnet.nl Tel. 0114633116.

 

Breigroep Graauw 

Graauw  kent ook een breigroep. 
We komen gezellig samen met een groepje om te  breien.
Het maakt niet uit of je een beginnend breister bent of een gevorderde, iedereen kan en mag meedoen.

Het is de bedoeling dat we 1 x per 2 weken bij elkaar komen. Als je denkt "dat lijkt me leuk, brei-ervaringen uitwisselen, gezellig over breien en brei-technieken en nog veel andere onderwerpen praten, natuurlijk intussen breiend, onder het genot van een kopje koffie", meld je dan aan en doe mee!

Aanmelden kan bij Janny de Valk, telefoon 0114-851420, jannydevalk@zeelandnet.nl

 

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Graauw  

U geniet van uw oude dag maar wil graag leuke activiteiten ondernemen met leeftijdsgenoten. Dan is KBO Graauw vast iets voor u.

KBO Graauw ( Katholieke ouderen bond ) is een vitale seniorenorganisatie voor belangen behartigen, Informatie en ontspanning.

Wij heten u graag welkom op dinsdagmiddag jokeren, Woensdagmiddag gymnastiek en op donderdagmiddag bieden.

Iedere maand organiseert KBO een seniorendiner met bingo.  ( de decembermaand staat een Kerstdiner met live muziek en een verloting van mooie prijzen op het programma )mmv. Eet & Drinckerij Nobel.

Ontdek KBO Graauw en maak er een leuke tijd van met leeftijdsgenoten.
Lid worden of vragen over onze organisatie neem gerust even contact op via

Nicolette van Puyveldeshakra47@msn.com of 0611868947

 

EHBO Graauw

EHBO Vereniging Graauw is een kleine vereniging met ongeveer vijfentwintig gediplomeerde leden en een flink aantal donateurs. Samen proberen ze hun steentje bij te dragen aan de activiteiten in het dorp. U kunt uw diploma EHBO halen of een jaarlijkse opfriscursus levensreddend handelen. Na behalen van je EHBO diploma kan je lid worden van de vereniging voor een bijdrage van € 12,- per jaar. Je volgt dan ongeveer 12 tot 14 oefenavonden per jaar  

Eerste hulp
Onze vereniging verzorgd de eerste hulp bij allerlei evenementen zoals GraauwRock, de avondvierdaagse, de Saeftinghe Feesten en andere activiteiten rondom Paal, bij fietstochten georganiseerd door de Rotary en de Jeugd Vakantie week van de scouting in Hulst.

uitbreiden van je diploma
De leden die gediplomeerd zijn als Eerste Hulpverleners kunnen hun diploma nog aanvullen met certificaten zoals Eerste Hulp bij kinderen, e.d. EHBO Graauw is een kleine maar actieve vereniging.
EHBO Graauw werkt samen met de EHBO-verenigingen in St. Jansteen, Clinge, Nieuw-Namen en Hulst. Naast samenwerking met de besturen, organiseren ze samen de jaarlijkse cursus Eerste Hulp.

Samenwerking
Sinds enkele jaren heeft EHBO Graauw, samen met de andere EHBO-verenigingen uit de gemeente Hulst, een overeenkomst met het Rode Kruis Hulst. Samen zijn ze beschikbaar voor ondersteuning bij rampen of incidenten in de gemeente Hulst waar onze hun hulp nodig is.

Wilt u zich diplomeren of EHBO inzetten op uw evenement neem dan gerust contact op voor meer informatie

secretarisehbograauw@zeelandnet.nl  of    remput@zeelandnet.nl

Carnavalsstichting De Djerken

Onze vereniging tracht elk jaar een bijzonder leuke carnaval te presenteren. Hiervoor kunnen wij natuurlijk nog handjes gebruiken om dit feest te blijven organiseren.

Dus schroom niet om tijdens carnaval een lid aan zijn rode jas te trekken, dat mag natuurlijk ook bij de prins, hofdames, sjampetters of onze nar, ook na carnaval via de mail of persoonlijk bij één van onze leden.
http://djerken.graauw.net/home.html

 

Buurtpreventie

 

BUURTPREVENTIE-APP
Graauw Paal Zandberg heeft binnen de bebouwde kom een eigen buurtpreventie-app. Je kan je voor deze app opgeven door een mailtje met je naam, adres én 06-nummer te sturen naar secdorpsraadgraauw@gmail.com. Je wordt dan door de beheerders zo snel mogelijk toegevoegd in deze What’s app-groep.
De buurtpreventie groep is in principe een stille groep en wordt alleen gebruikt als er iets aan de hand is. Om te zorgen dat e.e. a. in goede banen geleid wordt hebben we regels voor deze groep opgesteld:
 
De beheerders van de preventiegroep beheren de WhatsApp-groep. Dit betekent dat zij deelnemers toelaten tot de groep en bij misbruik uit de groep zullen verwijderen. Ook zullen zij discreet met de ontvangen gegevens omgaan (telefoonnummer, e-mailadres etc.).
Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van achttien jaar.
Deelnemers wonen binnen de bebouwde kom van Graauw Paal Zandberg.
WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een officiële melding wordt gedaan.
Ziet u een verdachte situatie, bel dan eerst naar de politie via het Algemene Alarmnummer 112 en meldt het in de WhatsApp-groep. Zo weten andere bewoners dat er al melding van gemaakt is.
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
Vermeld duidelijk in welk gedeelte van de straat (of bij welk huisnummer) de situatie zich voordoet.
Een WhatsApp-groep is een serieuze zaak, en niet voor de gezelligheid. Maak hier dan ook geen misbruik van door het sturen van duimpjes en dergelijke.
Verdachte zaken zijn onder andere:
 
Mensen die meer dan normale belangstelling tonen voor onze huizen, auto’s, fietsen, etc.;
Auto’s met personen die zich (langdurig) verdacht ophouden in onze straat/buurt;
Collectanten zonder vergunning;
Personen die ongevraagd goederen of diensten aanbieden;
Hangjongeren en dergelijk;
Opzettelijke vernielingen;
Eigenlijk alles waardoor wij ons direct onveilig zouden kunnen voelen.
 Gebruik de WhatsApp groep volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (indien van toepassing)
A = App om je waarneming bekend te maken aan andere bewoners via de groepsalert
R = Reageer, door bijv. naar buiten te gaan en contact te maken met de perso(o)n(en) De bedoeling is natuurlijk dat de plannen van de verdachte perso(o)n(en) worden verstoord. Doe dit alleen als het veilig en dus zonder risico’s is voor jezelf. Maak bijv. een praatje en let goed op hoe de persoon reageert of wat hij/zij doet. Vaak opereren ze in tweetallen: de een zal zich tot jou richten, de ander ‘slaat zijn slag’.
 
Bericht in de WhatsApp groep:
Maak een kort bericht over de verdachte situatie;
Zet erin om hoeveel personen het gaat;
Waar ze op dat moment zijn;
Eventueel het soort auto: merk, kleur en kenteken;
Bijzondere kenmerken (Bijv. twee vrouwen met zwarte en rode jas lopen in de straat en kijken uitgebreid naar binnen bij diverse woningen. Zij lopen nu richting de …)
Laat elkaar weten of je het Alarmnummer 112 wel of niet hebt gebeld;
Maak zo mogelijk een foto of kort filmpje en verstuur dit met het bericht;
Als je een dergelijk bericht ontvangt, reageer meteen en geef zo mogelijk aanvullende informatie. Het kan ook een ‘loos alarm’ zijn. Als je weet wat er speelt, laat dat ook weten, dan is iedereen weer gerust gesteld. Ben je ervan overtuigd dat er geen verdachte situatie meer is, stuur dan ook een berichtje.
 
IS DE WAARGENOMEN SITUATIE ERNSTIG, BEL DAN METEEN 112!
 
WhatsApp groep niet gebruiken in de volgende situaties:
Iemand uitnodigen om koffie te komen drinken;
Hulp vragen voor een klusje in de tuin;
Melding: gisteren heb ik geconstateerd dat een verkeersbord is beklad;
Aanzetten tot ‘eigen rechter spelen’ met gevaar voor je eigen veiligheid en die van anderen.
In principe is de WhatsApp-groep dus ‘stil’, tenzij er iets aan de hand is in één van de kernen.
 
Bent u geïnteresseerd? 
Meedoen is heel simpel. Stuur een e-mail naar secdorpsraadgraauw@gmail.com en vermeld daarin uw naam, adres én 06-nummer. Wij voegen u dan toe aan de WhatsApp-groep (kan enige tijd over heen gaan i.v.m. het opstarten van de app-groep).
Heeft u geen WhatsApp? Spreek dan af met de buren dat u, indien nodig, door hen geïnformeerd wordt.
 
 

 

Logo jachthaven Paal

Momentopname Graauw zingt.

KBO Graauw

Senioren diner KBO

Maak jouw eigen website met JouwWeb