Informatie

Op deze pagina vindt je informatie en links om direct door te klikken naar desbetreffende instantie.

 

Gemeente Hulst

www.gemeentehulst.nl

contact dorpsraad Graauw - Paal - Zandberg

Postadres: Dorpsstraat 46 4569 AK Graauw. E-mail: secdorpsraadgraauw@gmail.com tel: 0612867031 ( secretaris )

Afvalzakjes voor plastic afval

Hier kunt u de gratis afvalzakjes bestellen voor het plastic afval.

Melding openbare ruimte
Hier kunt u een melding doen van een probleem op straat of in de buurt, zoals een los liggende stoeptegel, een boom die nodig moet worden gesnoeid, een vies bushokje, gedumpte vuilniszakken, een gat in de bestrating en dergelijke.
Met een Smartphone kunt een de melding met de buitenbeter app doen.
Spoedeisende melding:
Bij directe gevaarsituaties in straten of plantsoenen of overlast als gevolg van storingen in de rioleringen kunt u tijdens openingstijden bellen met de gemeente op 14-0114. Buiten openingstijden met 0114-389289

 

https://9292.nl/graauw/bushalte-dorpsstraat ( vertrektijden buurtbus op Graauw )